Uw nieuws in de media

Maak zelf nieuws!

Na vijftien jaar als journalist weet ik hoe de media denken en werken. Heeft u nieuws dat u in de media wil brengen? Dan wijs ik u graag de juiste weg. Met een paar handige tips kan u zelf nieuws maken dat de media zeker zullen oppikken.

Het nieuws kan verspreid worden via een perstekst, maar soms loont het ook de moeite om een persconferentie te organiseren. Wanneer de journalisten uw bedrijf of organisatie bezoeken, kan u hen nog meer informatie meegeven – al dan niet ‘off the record’ - en weet u ook wie er over u en uw activiteiten zal berichten.

Wie is wie op de redactie?

Om iets in een krant, (vak)magazine of nieuwsbrief te krijgen of de aandacht te trekken van radio en/of televisie, is het belangrijk te weten hoe die redacties werken. Gaat het om nationale of lokale media die je wil bereiken, of alleen de vakpers? Samen stellen we een lijst op van perscontacten die belangrijk zijn voor uw sector en/of regio.

Wat staat er in de krant?

De datum en de prijs worden wel eens lachend de enige juiste zaken in een krant genoemd… Het kan vaak heel interessant zijn om een databank aan te leggen met artikels en reportages die over u, uw bedrijf of organisatie of over iets in uw sector verschenen zijn. Dat wil ik graag voor u opvolgen.